Nasza Oferta

Rodzinne

 • zbieranie dowodów do spraw rozwodowych, zdrad małżeńskich
 • zbieranie dowodów związanych z przyznaniem praw do opieki nad dzieckiem oraz tzw ,,uprowadzenia rodzicielskie”
 • zbieranie dowodów do spraw o alimenty ( pobyt, praca, itd. )
 • poszukiwanie osób zaginionych / poszukiwanych
 • zbieranie dowodów w innych sprawach rodzinnych na potrzeby klienta nieopisanych wyżej

Dla podmiotów gospodarczych/pracodawców

 • zbieranie dowodów w sprawach nieuczciwej konkurencji
 • potwierdzenie wiarygodności przyszłych jak i obecnych pracowników ( sprawdzenie życiorysu zawodowego, odbyte kursy, szkolenia, uzyskane dyplomy, ukończone szkoły, ustalenie czy pracownik lub ktoś z najbliższego otoczenia nie prowadzi konkurencyjnej działalności oraz sprawdzenie powiązań kapitałowo – osobowych w konkurencyjnych firmach)
 • potwierdzenie wiarygodności przyszłych jak i obecnych pracowników ( sprawdzenie życiorysu zawodowego, odbyte kursy, szkolenia, uzyskane dyplomy, ukończone szkoły, ustalenie czy pracownik lub ktoś z najbliższego otoczenia nie prowadzi konkurencyjnej działalności oraz sprawdzenie powiązań kapitałowo – osobowych w konkurencyjnych firmach)
 • weryfikacja kontrahentów, oferentów ( ustalenie wiarygodności gospodarczej i ekonomicznej, oraz inne na życzenie Klienta)
 • weryfikacja zwolnień L4
 • zbieranie dowodów w innych sprawach gospodarczych na potrzeby klienta nieopisanych wyżej

Ustalenia

 • ustalenia nieruchomości i ruchomości danej osoby / podmiotu
 • ustalenia zarejestrowanych pojazdów / ustalenia właściciela pojazdu
 • ustalenia adresu zameldowania / zamieszkania
 • ustalenia legalnych bądź nielegalnych źródeł dochodów
 • ustalenia właściciela nr telefonu
 • inne ustalenia na potrzeby Klienta

Wykrywanie podsłuchów i lokalizatorów GPS

 • profesjonalne wykrywanie podsłuchów w mieszkaniu, biurze, aucie, i innych pomieszczenia
 • wykrywanie lokalizatorów GPS w aucie
 • wykrywanie innych sprzętów szpiegowskich

Kryminalne

 • gromadzenie informacji do spraw w których toczy się postępowanie karne
 • czynności mające na celu wykrycie sprawców przestępstw / świadków
 • poszukiwania osób zaginionych / poszukiwanych / uprowadzonych
 • poszukiwania utraconego mienia ( kradzież / przywłaszczenie / oszustwo)
 • czynności związane z oczyszczeniem z niesłusznie postawionych zarzutów
 • kontrola materiałów zgormadzonych przez Policję, Prokuraturę w toczących się postępowaniach pod katem ich wiarygodności

Wywiad gospodarczy, środowiskowy

Top